Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dob

Department of Buildings
DOB
Menu Button
 

Welcome to the Department of Buildings

1 I Need To...
keyboard_arrow_right
2 ...
keyboard_arrow_right
3  

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about Department of Buildings services for Vietnamese speakers.

Tên cơ quan: Sở quản lý và bảo vệ người tiêu dùng

Sứ mệnh: Sở quản lý và bảo vệ người tiêu dùng (DOB) có nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, sự an toàn, lợi ích kinh tế và chất lượng cuộc sống cho cư dân, các doanh nghiệp và du khách ở Quận Columbia bằng cách đảm bảo tuân thủ luật lệ và quản lý kinh doanh.

Dịch vụ: DOB chịu trách nhiệm quản lý hoạt động xây dựng và kinh doanh trong Quận Columbia. DOB điều hành một trung tâm cấp phép hợp nhất và thẩm định tất cả các loại tài liệu xây dựng để đảm bảo tuân thủ luật xây dựng và các quy định về quy hoạch. Để bảo vệ người tiêu dùng: DOB cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép nghề nghiệp và giấy phép cho các sự kiện đặc biệt, đăng ký công ty và kiểm tra các thiết bị cân đo sử dụng cho mục đích thu lợi bằng tiền. Hoạt động xây dựng, hệ thống tòa nhà và các cơ sở cho thuê nhà ở được thanh tra và vi phạm luật nhà ở sẽ được giảm nhẹ nếu cần thiết.

Chương trình cốt lõi/Mô tả phòng ban:

  • Quản trị quy hoạch: Thẩm định các bản vẽ quy hoạch đất đai và xây dựng để đảm bảo chúng phù hợp với các quy định về quy hoạch. Thực thi lệnh của BZA và các thay đổi đối với quy định quy hoạch và thực hiện thanh tra công tác quy hoạch.
  • Ban cấp giấy phép: Cấp giấy phép xây dựng, biển hiệu đặc biệt và giấy phép phá dỡ, Giấy chứng nhận cư trú, Giấy phép xây dựng nhà ở và gắn địa chỉ mới.
  • Văn phòng giám đốc: Cung cấp thông tin về hoạt động quản lý của DOB cho báo chí và công chúng. Trợ giúp khách hàng trước các câu hỏi phức tạp và nhu cầu đặc biệt. Xử lý các yêu cầu theo Đạo luật tự do thông tin (FOIA) và giám sát bộ phận Đảm bảo dịch vụ của DOB.
  • Ban thanh tra: Thanh tra công trình xây dựng, cải tạo và bảo trì tại các khu thương mại và các đơn vị nhà ở đông dân cư. Trả lời các khiếu nại về các trường hợp không đạt tiêu chuẩn, nguy hiểm và bất hợp pháp và phê duyệt các chỉnh sửa. Thanh tra các công trình dân sinh, cải tạo, bảo trì bất động sản và các khiếu nại về tiếng ồn.
  • Văn phòng thực thi: Điều tra các tòa nhà cho Ban xử lý các công trình mất vệ sinh (BCIB) để Ban này có thể ra quyết định xem tòa nhà cần được xử phạt, sửa chữa hay phá dỡ. Ngoài ra văn phòng còn hành động khi chủ sở hữu bất động sản không sửa chữa các vi phạm luật nhà ở và luật xây dựng. Sau khi thông báo cho chủ sở hữu, DOB có thể thực hiện việc sửa chữa và thu tiền của chủ sở hữu.
  • Cấp phép kinh doanh: Bộ phận cấp phép kinh doanh cấp giấy phép cho các doanh nghiệp mới mở và đổi giấy phép cho các doanh nghiệp đã thành lập.
  • Giấy phép lao động & nghề nghiệp: cấp phép cho các nghề nghiệp sau: kế toán, thẩm định, kiến trục và thiết kế nội thất, xây dựng, đại lý vận động viên, cắt tóc, đấm bốc và đấu vật, thẩm mỹ, thợ điện, tư vấn đưa tang, thợ ống nước, bất động sản, điều hòa không khí và kỹ thuật hơi.

Dịch vụ phiên dịch: Vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi theo số (202) 442-8799 để được hỗ trợ thêm ở ngôn ngữ của quý vị. Khi quý vị gọi điện hoặc đến làm việc tại văn phòng chúng tôi, nhân viên của chúng tôi sẽ đảm bảo kết nối quý vị với một phiên dịch viên trực tiếp, theo đó chúng tôi có thể hỗ trợ cho quý vị.

Thông tin liên hệ:

Sở quản lý và bảo vệ người tiêu dùng
1100 4th Street SW
Washington, DC 20024
Office: (202) 671-3500
www.dob.dc.gov